Công Dụng

Công dụng yến sào là coonng dụng của tổ của con chim yến. Yến sào được xếp vào hàng sử dụng cao cấp, một trong những thức ăn bổ dưỡng nhất hiện nay.