CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

I – BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Cơ sở Yến Sào Biển Việt không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Yến Sào Biển Việt thu thập bao gồm:

 • Họ và tên
 • Địa chỉ
 • Điện thoại
 • Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

 • Tên sản phẩm
 • Số lượng
 • Thời gian giao nhận sản phẩm

II – PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được yensaobienviet.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 • Hỗ trợ khách hàng
 • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
 • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo.
 • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn;

III – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Đối với thông tin cá nhân, yensaobienviet.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về hotro@yensaobienviet.com

CƠ SỞ YẾN SÀO BIỂN VIỆT

Địa chỉ: 36 – HỒ SĨ TÂN – SƠN TRÀ – ĐÀ NẴNG

Hotline: 0932.23.25.27 hoặc 0931.905.905

Website: yensaobienviet.com

Email: hotro@yensaobienviet.com

IV – CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Tại yensaobienviet.com , việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật. yensaobienviet.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. yensaobienviet.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

yensaobienviet.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của yensaobienviet.com , vui lòng liên hệ qua số Hotline: 0932.23.25.27 hoặc 0931.905.905